Jazzens Museum

Interiörbild från museet

Jazzens Museum är Sveriges och seo-hosting.se kanske världens största jazzkonsertarrangör sommartid utomhus med cirka 50 konsertdagar. Sommaren 2013 var femtonde konsertsäsongen.

Samlingarna i museet utgörs av bilder, instrument, kläder, memorabilia, affischer, filmer, litteratur, autografer, jazzhistoriska fakta, brev och kuriosa. I museets arkiv har hittills ca 12000 föremål registrerats. De utgörs av donationer och depositioner från ett stort antal jazzhistoriska vänner. Jazzens Museum har fått förtroendet att förvalta större delen av Charlie Normans musikaliska kvarlåtenskap. Ett särskilt Alice Babs-rum visar upp en hel del minnen från hovsångerskans omfattande karriär. Bland instrument och kuriosa kan nämnas Simon Brehms bas och cykel, Lasse Gullins och sedermera Peter Gullins piano, Östen Warnebrings barytonsax, Lasse Färnlöfs älsklingskornett och första utkast till kompositionen Sommarvals till filmen Att Angöra En brygga. Ett syfte med museet är att för nuvarande och kommande generationer visa upp det drygt 100-åriga kulturarv som jazzmusiken utgör. Det skall gärna ge unga människor inspiration och kunskap och för äldre ett nostalgiskt minne från ungdomens musik och kultur. Museet är Europas första och enda jazzmuseum.

Alice Babs-rummetMuseet är öppet dagligen sommartid – 4 juni – 26 augusti – kl. 13-17 (konsertkvällar till 19). Vintertid är museet öppet efter överenskommelse; tel: 0220-43330

Visa på karta

Entré: 60 kr. Entré till museet i samband med konsert ingår i konsertbiljettpriset.

Information about the Jazz Museum in English